Mednarodni on-line dogodek s podjetjem Pfizer

Društvo za KVČB, 04.10.2022

4.10. sem se kot predsednica slovenskega Društva za KVČB odzvala povabilu na mednarodni dogodek, ki ga je organiziralo podjetje Pfizer.


Od 3.10. do 10.10.2022 so v tem farmacevtskem podjetju namenili in posvetili tednu bolnikov. Na področju KVČB je bil organiziran dogodek, kjer smo predsedniki slovenskega , hrvaškega srbskega , črnogorskega in bosanskega društva predstavili zgodovino, delovanje in aktivnosti svojih društev. Na dogodku so bili prisotni tudi zaposleni Pfizerja in njihov direktor . Nad našimi predstavitvami in delom, ki ga opravljamo so bili navdušeni in so nam je obljubili dobro sodelovanje tudi v bodoče.


Na srečanju je bil tudi podan predlog, da bi se društva združila v Alpe Adria skupnost in na ta način prenašala dobre prakse iz države v državo.


Mateja Saje 

Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image