Srečanje mladih Evropske zveze za KVČB

Društvo za KVČB, 08.08.2020

V letošnjem letu je EYM potekal prilagojeno zaradi pandemije Covid-19. Mladi delegati smo se družili preko spletne aplikacije, kjer se nas je zbralo 24 mladih iz celotne Evrope, ki so članice EFFC-e. Ker spletni dogodek, ne more nadomestiti srečanja v živo, je le-ta potekal v okrnjeni obliki. Sestanek je potekal približno 4 ure, njegova glavna tema pa je bila šolanje in prilagoditve otrok in mladostnikov v šolskem, srednješolskem in univerzitetnem obdobju. Na dogodku sta se nam pridružila tudi dva člana EFFCE.


Vse skupaj se je pričelo s predstavitvijo članov in predstavitvijo dela EFFC-e in EYM-a. Letošnje leto niso potekale predstavitve posameznih društev, ampak smo se že kar na začetku lotili dela. Razdelili smo se v 4 skupine, kjer smo se pogovarjali o načinih in praksah, ki jih imamo države na področja šolstva. Na podlagi predstavljenega sklepam, da imamo v Sloveniji zastavljen dober način z odločbami, kategoriziranjem posebnih potreb – KVČB se uvršča v skupino posebnih potreb Dolgotrajno bolni – in nudenjem pomoči. Ob izmenjevanju idej pa smo iskali tudi rešitve, kaj in kako bi še lahko naredili in izboljšali na tem področju. Ob koncu sestanka smo predstavili ideje, potekale so še volitve za člane strokovnega odbora EYM in nato smo se okoli 18. ure poslovili.


Zame je bila letošnja tema posebna, močna in nujno potrebna, saj tudi sama opažam, da je potrebno narediti premike naprej v tej smeri. V ta namen se do konca meseca decembra izvaja tudi raziskava, v kateri lahko oz. so že sodelovali tudi naši člani in na podlagi katere se bodo oblikovale smernice za nadaljnje delo.


Barbara Korošec, delegatka EFCCA

Slider Image
Slider Image