2. srečanje na Dunaju med predstavniki reprezentativnih organizacij EFCCA in predstavniki ECCO zdravniki in N-ECCO medicinskimi sestrami 8. in 9. 12. 2016

Društvo za KVČB, 08.12.2016

8. in 9. decembra 2016 se je na Dunaju odvijalo 2. srečanje med predstavniki reprezentativnih organizacij bolnikov, ki smo združeni v EFCCO , medicinskimi sestrami, ki se ukvarjajo s KVČB in zdravniki specialisti  gastroenerologi. Zdravniki in medicinske sestre so povezani v organizaciji ECCO in N- ECCO.


Slovenijo smo predstavljali doc. David Drobne dr. med , spec. gastroenterolog, dve KVČB medicinski sestri Tadeja Polanec in Carmen Bobnar Sekulič. Vsi trije prihajajo iz gastroenterološke klinike LJ. Kot predstavnica slovenskega društva bolnikov s KVČB in kot delegatka EFCCE pa sem se srečanja udeležila Mateja Saje.


Skupni spoznavni četrtek vseh udeležencev srečanja je bil organiziran tako, da smo si na večernem sprehodu ogledali Dunaju in večer zaključili z večerjo.


V petek zgodaj zjutraj pa smo srečanje pričeli s strokovnim delom. V uvodu nas je pozdravil J. Panes predsednik ECCO sledile pa so predstavitve projektov  5 društev  Izrael, Ciper, Nemčija, Nizozemska in Poljska. Ostala društva, ki smo tudi poslala predstavitve svojih projektov smo bila predstavljena v pred srečanju v četrtek zvečer.


Predstavnik ECCO zdravnik gastroenterolog je predstavil spletno stran ECCO organizacije in skupni register bolnikov, ki ga lahko uporabljajo posamezne države članice. Povedal je tudi da je na srečanju prisotni predstavniki 31 držav, in da se bodo smernice obravnave in zdravljenja prevedle v 29 jezikov.


Angleški zdravnik in IBD - KVČB sestra pa sta predstavila sistem delovanja obravnave bolnikov s KVČB v Angliji.


Sledilo je delo v delavnicah – skupinah. Ker je bilo predstavnikov bolnikov največ smo se bolniki razdelili v dve skupini po 15 udeležencev sestre in zdravniki pa vsak po eno.


V dveh urah razprave smo v naši skupini govorili o tem kako pomagati državam ki so na poti k prevodu Smernic obravnave in zdravljenja , da bodo smernice pravilno in uporabno prevedene. Nadalje je tekla beseda o tem kam smernice razdeliti in komu so namenjene, ali jih bodo bolniki razumeli, so napisane v dovolj razumljivem jeziku ali imamo po posameznih državah KVČB sestre v, centrih ki se ukvarjajo z našo boleznijo. Dotaknili smo se tudi teme dostopnosti stranišč za obolele.


V delavnici kjer so bile medicinske sestre so govorili o tem da se morajo te ustrezno izobraziti, opraviti preizkus znanja in dobiti certifikat, da lahko opravljajo svoje delo v ambulanti s bolniki KVČB.


Veliko držav tudi tiste, ki so med bolj razvitimi pa sploh KVČB sester še nima, zato je njihova prva naloga, da se potrudijo in pripravijo delo v bolnišnicah tako, da bodo v ambulantah delale KVČB sestre. 


Zdravniki specialisti gastroenterologi pa so govorili o tem kako pomembna je vloga KVČB sestre pri delu z bolniki, registru bolnikov n prihajajočem kongresu spomladi 2017.


Po kosilu je predstavnik vsake delovne skupine predstavil delo v delavnici. Razvila se je konstruktivna razprava ob vsaki predstavitvi , ki je dala določene smernice za nadaljnje delo.


Moja ugotovitev in vtis iz srečanja je bila, da naše društvo za KVČB dela zelo veliko in zelo dobro, ima dobre projekte, da delamo veliko na izobraževanju, kar so skozi srečanje vseskozi poudarjali, imamo KVČB sestre v ambulantah s katerimi s bolniki najprej srečamo in se lahko nanje obrnemo in specialiste, ki se lahko s svojim znanjem postavijo ob bok evropski eliti. Zato bodimo srečni in hvaležni. Okoli četrte ure popoldne je sledil zaključek srečanja.


Mateja Saje predsednica društva za KVČB, delegatka EFCCA


Slider Image
Slider Image
Slider Image