POROČILO O PREDSTAVITVI DOSEŽKOV PROGRAMA "OPOLNOMOČENJE BOLNIKOV KVČB PREKO SODOBNIH MEDIJEV", KI GA SOFINANCIRA MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE RS

Društvo za KVČB, 10.03.2022 - 11.03.2022

Ministrstvo za zdravje RS je Društvo za KVČB kot enega od prejemnikov sredstev v okviru javnega razpisa varovanja in krepitve zdravja od leta 2019 do leta 2022 povabilo k predstavitvi ključnih dosežkov programa. Poleg našega društva je svoje dosežke predstavilo še 21 drugih organizacij, ki izvajajo programe s področja opolnomočenja in ozaveščanja na področju kroničnih nenalezljivih bolezni. Dvodnevno srečanje je potekalo preko spleta 10. 3. in 11. 3. 2022 od 9h do 12h. Dogodek je povezovala gospa Mojca Gobec, vodja sektorja za preprečevanje bolezni in poškodb pri ministrstvu za zdravje.


Prva dan nas je najprej pozdravila gospa Vesna Kerstin Petrič, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje. Nato se je kot prvo predstavilo Društvo za KVČB s svojim programom „Opolnomočenje bolnikov KVČB preko sodobnih medijev“. Program je s kratko Power point prezentacijo predstavila Nataša Drolec, na dogodku pa sta bili prisotni tudi Mateja Saje in Danica Koren.


V okviru programa smo v letu 2020 prenovili spletno stran kvcb.si in izdali eno številko e-glasila Krončkov e-novičnik. Krončkov e-novičnik izide konec junija in na kratko zajema dogodke v prvi polovici leta in napoveduje prihajajoče dogodke do konca tekočega leta, skupaj z novostmi v društvu.


V letu 2021 smo izpeljali dvodnevni simpozij o KVČB, ki je potekal on-line. Na simpoziju je bilo izvedenih 20 predavanj, izdali pa smo tudi Zbornik prevdavanj s simpozija. Posnetek simpozija je na ogled v e-Učilnici na spletni strani društva.  Tako kot v letu 2020, smo tudi v 2021 izdali eno številko e-glasila Krončkov e-novičnik. V letu 2022 pa v okviru programa vsebinsko prenavljamo e-Učilnico. Na novo bo posnetih 17 predavanj, od tega 8 predavanj Začetne šole za osebe s KVČB in 9 predavanj nadaljevalne šole na temo „Oseba s KVČB pri delodajalcu in ZZZS“. Tudi v letu 2022 bomo v junija izdali Krončkov e-novičnik.


Sledila je predstavitev dosežkov 10 ostalih organizacij, naslednji dan pa se je predstavilo še 11 organizacij. Sodelujoče organizacije so bila društva in zavodi s področja diabetesa, osteoporoze, celiakije, raznih vrst rakov, srčno-žilnih bolezni in razne organizacije s področja izobraževanja o zdravju. Pri vseh predstavitvah so bile v skladu z navodili organizatorja povdarjene naslednje teme: glavni namen programa; sodelujoče partnerske organizacije v programu; ključni cilji, ki smo jih dosegli v tem obdobju; prilagoditve programa zaradi covid-19; dosežen obseg uporabnikov in predstavitve nagrad za doseženo delo.


Dogodek je bil zelo zanimiv, saj smo lahko razne organizacije predstavile svoje delo in s tem izmenjale dobre prakse. Prav tako smo lahko ugotovili, kako pomembno je sodelovanje organizacij na področju, ki nam je skupno  - opolnomočenje in ozaveščanje na področju kroničnih nenalezljivih bolezni, tako na lokalni kot na mednarodni ravni.


Nataša Drolec

Slider Image
Slider Image