Udeležba ob ustanovitvi Zveze organizacij pacientov Slovenije

Društvo za KVČB, 14.06.2022

V preteklosti se je zvrstilo kar nekaj pobud po ustanovitvi krovne organizacije – da bi tudi pacienti dobili možnost za doprinos k preoblikovanju zdravstvenega sistema, saj bi z vpetostjo v pripravo zakonskih in podzakonskih aktov na podlagi lastnih izkušenj lahko najbolj neposredno opozorili na pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki krnijo dostopnost do kakovostnih in varnih pa tudi ažurnih zdravstvenih storitev, do celovite obravnave in do rehabilitacije. Noben od tovrstnih poskusov v preteklosti ni bil uspešen.


V letošnjem letu je skozi vrsto sestankov ideja polno zaživela in 14. junija 2022 je več kot 20 društev in združenj v Modri dvorani Zdravniške zbornice Slovenije ustanovilo Zvezo organizacij pacientov ter uporabnikov zdravstvenih in socialno varstvenih storitev Slovenije. Na ustanovni skupščini sem bila kot predsednica Društva za KVČB prisotna tudi Mateja Saje.


Po ustanovni skupščini je bila še novinarska konferenca katere so se udeležili številni mediji, ki so poročali o ustanovitvi viziji in poslanstvu zveze.


Za predsednico zveze smo izbrali predsednico združenja Spominčica Štefanijo Lukič Zlobec. Namen zveze bo zagovarjati glas bolnikov. Zveza si bo prizadevala za večjo kakovost in boljšo dostopnost zdravstvenih storitev, za večjo varnost pacientov in uvedbo novega sistema za upravljanje kakovosti zdravstvenih storitev in varnosti pacientov. Po mnenju zveze je treba skrajšati čakalne vrste in povečati enakopravnost pacientov, ki bi morali biti bolj osveščeni in opolnomočeni glede svojih pravic in dolžnosti.


Pri svojem delu zveza organizacij pacientov Slovenije želi sodelovati z vsemi osrednjimi deležniki v zdravstvu, tako denimo z ministrstvom za zdravje, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Agencijo za zdravila in medicinske pripomočke. Vključili se bomo tudi v Evropski forum pacientov (EPF). Zveza je na ustanovni skupščini sprejela sklep, da na ministrstvo pošlje pobudo za pripravo zakona o spodbujanju delovanja, opolnomočenja in vključevanja pacientov in njihovih združenj na področju zdravja. Zakon bi denimo določil, da se zveza financira tudi iz državnega proračuna in proračuna zdravstvenih zavarovalnic.


Mateja Saje


FOTO (zadnjih 5 fotografij): Foto agencija Bobo

Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image
+ 9