E-klinika za osebe s KVČB v času COVID in po njem

Društvo za KVČB, 16.11.2020


ZAKAJ E-KLINIKA?


Čas COVID-19 nam je prinesel med drugim tudi to, da mnogi zelo težko pridemo do zdravniških nasvetov glede svojega ravnanja ob stiku z boleznijo, še bolj ob poslabšanjih in zapletih KVČB ali ob izbruhu kake druge bolezni, ki naše stanje lahko še poslabša. Zato smo se v društvu odločili za projekt E-klinika za osebe s KVČB v času COVID in po njem.


V pilotnem projektu vam bomo skušali ponuditi dostop do kakovostnih informacij različnih zdravnikov specialistov in ostalih zdravstvenih izvajalcev s katerimi prihajate v kontakt oz. čigar pomoč potrebujete. Kontakt bo potekal preko sodobnih medijev na daljavo. V naš projekt smo tako povabili in vključili družinskega zdravnika, gastroenterologa, abdominalnega kirurga, revmatologa, endokrinologa, dermatologa, kliničnega dietetika, kliničnega psihologa, KVČB sestre in številne druge. V okviru projekta se lahko z našo skupino zdravnikov specialistov in drugimi zdravstvenimi izvajalci posvetujete na daljavo glede vašega zdravstvenega stanja, pošljete vprašanje, vprašate za mnenje, itd.  S takim načinom nudenja e-posvetov želimo zagotoviti multidisciplinarno obravnavo oseb s KVČB.


ZA ČLANE DRUŠTVA S KVČB BREZPLAČNO


Stroške e-posvetov pokrije Društvo za KVČB s pridobljenimi finančnimi sredstvi in so samo za naše člane, ki so hkrati tudi osebe s KVČBbrezplačni.


KAKO DO ZDRAVSTVENE POMOČI?


POŠLJITE ZDRAVSTVENO VPRAŠANJE


Pri dostopu do zdravnikov in ostalih zdravstvenih izvajalcev  v našem pilotnem projektu E-klinike za osebe s KVČB v času COVID in po njem nam bo v pomoč in na voljo že vpeljana platforma, ki jo uporabljajo  mnogi zdravstveni domovi po celi. Ta platforma se imenuje Gospodar zdravja in je orodje, ki projekt podpira in omogoča predvsem varnost komunikacije in varnost dokumentacije. Poleg samega dostopa do posvetova na daljavo z zdravniki in ostalimi zdravstvenimi izvajalci, si na tej platformi lahko dodatno uredite tudi lastno kartoteko, ki je potem lahko na voljo tudi ostalim specialistom, na katere se boste obrnili, če se seveda vi tako odločite in želite. Bolj natančno si platformo lahko ogledate na tej povezavi www.gospodar-zdravja.si/ePosvet-z-zdravnikom/.


Za več informacij, pojasnila in dodatna vprašanja o pilotnem projektu E-klinika za osebe s KVČB v času COVID in po njem in o dostopu do naših zdravnikov preko tega projekta lahko pokličete Matejo Saje na mob. št. 031 636 601.


V nadaljevanju so opisana natančnejša navodila kako dostopati do zdravnikov in ostalih zdravstvenih izvajalcev v okviru pilotnega projekta društva E-KLINIKA za osebe s KVČB v času COVID in po njem:


1.  REGISTRIRAJTE SE 
Če še niste registrirani, je predhodno potrebno opraviti registracijo za uporabo platforme Gospodar zdravja.
(video predstavitev registracije)


2.  POŠLJITE ZDRAVSTVENO VPRAŠANJE 
(video predstavitev pošiljanja zdravstvenega vprašanja)


Po prijavi v platformo Gospodar zdravja pošljete našim zdravnikom in ostalim željeno vprašanje preko rubrike “ePosveti”.  Zdravnike naše E-klinike najdete tako, da pod “Prejemnika” ePosveta vpišete številko vstopne točke E-klinike, in sicer 636. Prikaže se seznam zdravnikov, ki sprejemajo vprašanja v E-kliniko. Izberete kateregakoli. Naši zdravniki bodo namreč skupaj z ustreznimi specialisti poskrbeli, da boste prejeli čim bolj kakovosten odgovor na vaše vprašanje čim preje in najkasneje v 3 dneh. Če bodo potrebovali dodatno pojasnilo ali imeli vprašanja, se bodo obrnili na vas. Platforma pa ni namenjena reševanju nujnih težav. Takrat se obrnite na urgentno službo oz. na številko 112.


Mateja Saje, predsednica Društva za KVČB
Dušan Baraga dr. med., podpredsednik Društva za KVČB
Pilotni projekt E-klinika so omogočili:

Abbvie d.o.o, Amgen zdravila d.o.o, Lek član skupine Sandoz, Medias International d.o.o. Trgovanje in trženje z medicinskim materialom, Pfizer, ROCHE farmacevtska družba d.o.o , Takeda Gmbh, Podružnica Slovenija, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji