Sodelovanje z ZIFS - PILOTNI PROJEKT E-KLINIKA ZA OSEBE S KVČB V ČASU COVID IN PO NJEM

Društvo za KVČB, 19.01.2021

Članek »PILOTNI PROJEKT E-KLINIKA ZA OSEBE S KVČB V ČASU COVID IN PO NJEM« objavljen v spletnem časopisu za invalide št. 2-3/2021


Novembra 2020 je v Društvu ta KVČB zaživel nov pilotni projekt E-klinika za osebe s KVČB v času COVID in po njem. Korona čas nam je prinesel med drugim tudi to, da mnogi zelo težko pridemo do zdravniških nasvetov glede svojega ravnanja ob stiku z boleznijo, še bolj ob poslabšanjih in zapletih KVČB ali ob izbruhu kake druge bolezni, ki naše stanje lahko še poslabša. Zato smo se v društvu odločili za projekt E-klinika za osebe s KVČB v času COVID in po njem. V pilotnem projektu ponujamo dostop do kakovostnih informacij različnih zdravnikov specialistov s področja družinske medicine, gastroenterologije, kirurgije, nutricionistike, ginekologije, revmatologije, endokrinologije, psihologije in ostalih zdravstvenih izvajalcev s katerimi prihajamo v kontakt oz. čigar pomoč potrebujemo.


Domenjeno je, da odgovor na naše vprašanje oziroma e-posvet dobimo v roku 72 ur. Kontakt poteka preko sodobnih medijev na daljavo. V okviru projekta se lahko z našo skupino zdravnikov specialistov in drugimi zdravstvenimi izvajalci posvetujemo na daljavo glede našega zdravstvenega stanja, pošljemo vprašanje, vprašamo za mnenje, itd. S takim načinom nudenja e-posvetov želimo zagotoviti multidisciplinarno obravnavo oseb s KVČB. Stroške e-posvetov pokrije Društvo za KVČB s pridobljenimi finančnimi sredstvi in so samo za naše člane, ki so hkrati tudi osebe s KVČBbrezplačni. Pri dostopu do zdravnikov in ostalih zdravstvenih izvajalcev  v našem pilotnem projektu E-klinike za osebe s KVČB v času COVID in po njem nam je v pomoč in na voljo že vpeljana platforma, ki jo uporabljajo mnogi zdravstveni domovi širom Slovenije. Ta platforma podpira projekt in omogoča predvsem varnost komunikacije in varnost dokumentacije. Poleg samega dostopa do posveta na daljavo z zdravniki in ostalimi zdravstvenimi izvajalci, si na tej platformi lahko dodatno uredimo tudi lastno kartoteko, ki je potem lahko na voljo tudi ostalim specialistom, na katere se obrnemo, če se tako odločimo in želimo. Pomembno je poudariti, da platforma ni namenjena reševanju nujnih težav. V takem primeru se moramo obrniti na urgentno službo oz. na številko 112.


Mateja Saje je organizacijski in izvedbeni vodja projekta.

Slider Image