Udeležba na strokovnem srečanju Kompleksnost multidisciplinarne obravnave v enterostomalni terapiji – rane, inkontinenca, stome

Društvo za KVČB, 19.04.2024 - 20.04.2024

V termah Zreče je Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji organizirala 19. in 20. aprila 2024 mednarodno strokovno srečanje. Tema letošnjega srečanja je bila kompleksnost multidisciplinarne obravnave v enterostomalni terapiji – rane, inkontinenca, stome. Na srečanju sem na stojnici udeležencem in ostalim predstavila tudi Društvo za KVČB. Na predavanjih je bil predstavljen vidik, da zdravstvena nega in oskrba pacientov z ranami, inkontinenco ter stomo je v današnjem času postavljena pred mnoge izzive. Dolgoživost družbe ter posledično večja stopnja obolevnosti zaradi različnih kroničnih obolenj zahteva holistični pristop ter sodelovanje različnih strokovnjakov na vseh nivojih zdravstvenega varstva. Predstavnice Sekcij medicinskih sester v enterostomalni terapiji so v svojih predstavitvah poudarile, da področje zdravstvene nege in oskrbe ran, inkontinence ter stom zahteva poglobljena, napredna znanja, da bi lahko zagotavljali optimalno, kakovostno zdravstveno obravnavo pacientov, ki imajo lahko več težav hkrati. Zato je potrebno neprestano slediti razvoju stroke in spremljati novosti. Srečanje je priložnost za pridobitev poglobljenega znanja iz tega področja in navezovanje stikov, ki lahko koristijo osebam s KVČB.


Mateja Saje

Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image