Sodelovanje z ZIFS - »RAJE KOT BOLNIKI SMO OSEBE S KVČB!«

Društvo za KVČB, 19.10.2020

Članek »RAJE KOT BOLNIKI SMO OSEBE S KVČB!« objavljen v spletnem časopisu za invalide št. 52/2020


V želji po čim boljšem ozaveščanju širše javnosti je Društvo za KVČB v sodelovanju s podjetjem Janssen 8. oktobra 2020 v prostorih Triglav Laba organiziralo tiskovno konferenco. Zaradi omejitev, ki so v veljavi, smo omogočili ogled konference članom Društva in novinarjem preko spleta oziroma »on line«.


Na konferenci smo spregovorili o Kronični vnetni črevesni bolezni (KVČB). Kako se spopasti z njo, kako si kljub težki diagnozi poskušati ustvariti sprejemljiv vsakdanjik, kako je z zaposlovanjem, kakšna je vloga zdravnikov in medicinskih sester ter nenazadnje, kaj lahko k boljši kvaliteti življenja bolnikov doda Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen (KVČB). KVČB močno zaznamuje življenja bolnikov, saj je doživljenjska in spremlja obolele do konca življenja. Poleg ostalih težav se osebe s to diagnozo soočamo tudi z izzivi na področju zaposlovanja. Na srečo sodobne možnosti zdravljenja in celostna podpora bolnikom s KVČB omogočajo, da se iz bolnikov prelevimo v osebe s KVČB ter živimo bolj kvalitetno življenje brez omejitev, kar je bilo poudarjeno na pogovoru z novinarji, na katerem so sodelovali dr. Nataša Smrekar specialistka interne medicine, Renata Šibli prav tako specialistka interne medicine, Dušan Baraga specialist družinske medicine, Tadeja Polanc diplomirana medicinska sestra in Mateja Saje, predsednica Društva za KVČB.


Zdravnici specialistki interne medicine, sta predstavili kaj je KVČB, kamor sodita Chronova bolezen in ulcerozni kolitis ter kako poteka zdravljenje bolezni. Na pogovoru je bilo govora tudi o obravnavi KVČB v ambulanti družinskega zdravnika. Dušan Baraga se je dotaknil tudi področja zaposlovanja. Sogovorniki so se strinjali, da so biološka zdravila nov mejnik, če ne celo revolucija v zdravljenju KVČB. Tadeja Polanc, diplomirana medicinska sestra, pa je podrobneje orisala, kako se osebe s KVČB soočajo z izobraževanjem na področju aplikacije bioloških zdravil. Nekatere od njih si lahko aplicirajo oboleli tudi sami doma.


Vloga Društva za KVČB je neprecenljiva


Kot predsednica društva sem poudarila, da je na področju izobraževanja bolnikov, ostale javnosti in zdravstvenih strokovnjakov, neprecenljiva vloga Društva za KVČB. V društvu smo v zadnjih 16 letih veliko časa, energije in znanja posvetili izobraževanju. KVČB je namreč v javnosti še vedno slabo poznana, pa tudi dokaj redka bolezen, zato bolniki pogosto naletimo na nerazumevanje okolice. Izvajamo strukturirane programe izobraževanja za otroke, mlade in odrasle bolnike, pri katerih sodelujemo s specialisti gastroenterologi. Če smo namreč bolniki dobro izobraženi in poučeni, smo lahko tako rekoč bolniki-izvedenci za svojo bolezen, bistveno lažje in bolje sodelujemo pri vodenju in zdravljenju svoje bolezni. Izobraževanje smo razširili tudi na delodajalce, kar je naletelo na zelo dober odziv. Bolnikom pa omogočamo tudi številna medsebojna druženja, kjer si izmenjujejo izkušnje.

Slider Image