Projekt Clinical trial ambassador

Društvo za KVČB, 22.11.2021

Društvo za KVČB je v letu 2020 pristopilo k sodelovanju pri projektu Clinical trial ambassador. Projekt je povezan s kliničnimi študijami na področju kronične vnetne črevesne bolezni in psoriaze. Pri njem sodelujejo predstavniki Slovenije, Hrvaške, Slovaške, Češke, Avstrije, Madžarske, Estonije in Nemčije. Društvo za KVČB se je tudi v letu 2021 udeleževalo virtualnih srečanj. Z udeležbo na predavanjih in usposabljanjih bomo lahko postali ambasadorji kliničnih preizkušanj, kar pomeni, da bomo ljudem znali pobliže predstaviti aktualna klinična preizkušanja, jih povabiti k sodelovanju, hkrati pa jim bomo na voljo za vsa vprašanja, ki jih bodo pridobili med morebitnim sodelovanjem pri kliničnih preizkušanjih. V letu 2021 smo sodelovali na delavnicah, kjer smo jasno definirali profil, vlogo in nujna znanja ambasadorja kliničnih študij. Med predavanji smo se seznanili s poglobljenim potekom kliničnih študij ter vadili preoblikovanje zahtevnejših medicinskih izrazov v jezik, ki je razumljiv vsakemu posamezniku. Spomladi smo se spoznali z ameriško ambasadorko kliničnih študij. Predstavila nam je svoje delo in vlogo ambasadorja v ZDA. S pomočjo pravnice smo maja preučevali pravne vidike sodelovanja pri kliničnih preizkušanjih. Junija smo se sestali s predstavniki farmacevtskih podjetij in tudi njim predstavili vizijo projekta. Na srečanju so sodelovali predstavniki podjetij Amgen, Pfizer, AbbVie, Leo, Novartis, BMS, Takeda, Gilead, Johnson & Johnson, MSD in UCB. Projekt smo predstavili tudi zdravnikom. Novembra smo se sestali s predstavniki farmacevtskih podjetij in zdravniki/raziskovalci, ki so nam predstavili aktualne klinične študije, ki jih bomo ambasadorji v prihodnjih mesecih posredovali do bolnikov, morebitne aktualne klinične študije pa bodo vidne tudi na spletni strani društva.


Vizija Društva za KVČB je tudi, da izobražuje. V letih 2020 in 2021 se zaradi zdravstvene situacije, povezane s koronavirusom, veliko govori o raziskovanju, cepivih in novih oblikah zdravljenja. Dostopnih je veliko informacij, ki pa jih moramo znati tudi sami ovrednotiti oziroma podpreti s strokovnimi dognanji. Pri tem vam lahko pomagamo tudi v Društvu za KVČB. Več informacij o projektu in kliničnih preizkušanjih pa si lahko pogledate na spletni strani: https://www.clinicaltrialambassadors.com/.


Urška Koren

Slider Image