Generalna skupščina EFCCA – Praga 24. - 26. 5. 2019

Društvo za KVČB, 24.05.2019

Generalna skupščina evropske zveze bolnikov s KVČB EFCCA je letos potekala v češki Pragi od 24. do 26. maja. Skoraj 60 delegatov iz 39 evropskih združenj bolnikov s KVČB in širše se je srečalo na naši letni občni skupščini. Srečanje predstavlja tudi odličen trenutek za izmenjavo idej in živahne ter konstruktivne razprave o prihodnjih dejanjih in strategiji EFCCA.


Srečanje je tudi odlična priložnost, da se zberejo vsi člani in izrazijo dobrodošlico novim članom ter slišijo kaj o delu drugih združenj, ko predstavijo svoje dejavnosti. Letos smo kot novo pridruženi članici sprejeli brazilsko zvezo DII Brasil in FPVZK iz Kazahstana, CUKUK (Črna gora) pa kot polnopravno članico. Tako je skupno število članic EFCCA zdaj 39. Poleg tega je tudi združenje bolnikov iz Nove Zelandije, ki se je EFCCA pridružilo leta 2013 kot pridružena članica, postalo polnopravna članica.


Letos je bilo delo osredotočeno na našo novo strategijo za obdobje od 2019 do 2022. Strategijo je pripravil izvršni odbor EFCCA in sekretariat ob upoštevanju prejšnjih pobud, potreb in prioritet svojih članov iz skupnosti bolnikov s KVČB. Strateški načrt obravnava 4 strateška področja, na katerih so potekale pretekle in zdajšnje dejavnosti EFCCA, in sicer povezovanje v mrežo, ozaveščanje, zagovorništvo in krepitev vloge zveze. To je začrtan okvir, v katerem bodo izdelani letni delovni načrti in določeni cilji ter predvideni rezultati, ki naj bi jih dosegli.


Skupni cilj nove strategije EFCCA je spoprijeti se z diskriminacijo, saj se ta pojavlja v različnih oblikah, vključno z ovirami ali omejenim uveljavljanjem pravic ter dostopom do storitev, kar je postalo ena najpomembnejših obremenitev oseb s KVČB.


Kot običajno smo imeli tudi volitve na tri razpoložljive položaje v izvršnem odboru EFCCA. Dozdajšnje članice izvršnega odbora Ciara Drohan, Magdalena Sajak in Nataša Theodisiou so bile ponovno izvoljene. Trenutna sestava izvršnega odbora je naslednja: Salvo Leone (predsednik EFCCA), Ciara Drohan (podpredsednica in sekretarka), Marko Perović (blagajnik), Magdalena Sajak, Natasa Theodosiou in vodja mladinske skupine EFCCA.


Drugi dan srečanja smo imeli dve predstavitvi povabljenih gostov. Dr. Martin Bortlíka iz klinike ISCARE v Pragi nam je podrobno opisal položaj bolnikov s KVČB na Češkem in predstavil nekaj projektov, ki jih njegova organizacija izvaja skupaj s KVČB-združenjem. Predvsem se trudijo izboljšati kakovost življenja oseb s KVČB. Drugi predavatelj je bil dr. Yoram iz bolnišnice svetega Marka v Londonu, kjer dela kot psihiater in psihoterapevt v podpori ljudem z različnimi boleznimi prebavil. Pojasnil je odnos med črevesjem in možgani ter kako duševno počutje ljudi s KVČB prizadene njihova bolezen.


Naši kolegi iz Prage so organizirali družabni del srečanja. Pridružili smo se članom češkega KVČB-društva na izletu z ladjico po reki Vltavi. Peljali smo se mimo več stavb, osvetljenih z vijolično svetlobo v počastitev svetovnega dneva KVČB. Ker je bilo zvečer na ladjici že mrzlo, smo dobili vijolični šale in odeje, ki smo jih ponosno nosili in pokazati svojo solidarnost in enotnost z ljudmi po vsem svetu ob tej posebni priložnosti.


Med vožnjo z ladjico smo imeli manjšo slovesnost, in sicer podelitev potrdil manjši skupini delegatov, ki so sodelovali in uspešno sklenili pilotni projekt »Akademija EFCCA«. Akademija EFCCA je pionirski projekt, katerega namen je zagotoviti specializirano usposabljanje za pomoč bolnikom in ozaveščanje o KVČB. To je podobno kot naša šola za KVČB, ki smo jo sklenili s KVČB Univerzo konec lanskega leta.


Na splošno je bil naš občni zbor veliki uspeh, ki nam je omogočil, da smo se povezali s svojimi kolegi iz drugih držav in ustvarili nova prijateljstva ter okrepiti naš občutek za skupnost in skupne cilje.


Dušan Baraga in Mateja Saje


Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image
+ 12