Generalna skupščina EFCCA – Bukarešta 25. - 26. 5. 2018

Društvo za KVČB, 25.05.2018

 


Generalna skupščina evropske zveze bolnikov s KVČB EFCCA je bila letos v Bukarešti v Romuniji. Srečanje je gostilo romunsko združenje bolnikov ASPIIR in se ga je udeležilo preko 60 udeležencev iz 32 nacionalnih organizacij.


Srečanje je bilo od 25. do 26. Maja, letošnja posebnost je bila izvolitev novega predsednika in pridružen simpozij o raziskavah, ki jih opravijo, nadzirajo ali finančno podprejo združenja bolnikov. Kot na vsaki generalni skupščini je bil sprejet lanskoletni zapisnik srečanja v Varšavi in seveda redna letna poročila. Med letom se ni dogajalo nič kaj razburljivega zato so bila poročila sprejeta brez zadržkov. Mladinska sekcija je še vedno zelo aktivna in je bilo tudi poročilo sprejeto z odobravanjem.


Ker dosedanji predsednik ni želel podaljšati svojega mandata zaradi dodatnih službenih obremenitev so bile izvedene volitve novega predsednika in izvoljen je bil Salvo Leone iz Italije. Že vrsto let je delegat italijanskega združenja in tudi več let že član predsedstva. Zelo je zavzet za razvoj evropske zveze, delaven z veliko idejami, ki jih tudi z veliko energijo uresniči. Prepričan sem, da se bo združenje pod njegovim vodstvom razvijalo v pozitivno smer sodelovanja vseh nacionalnih združenj. 


Sedanja sestava predsedstva je naslednja: Ciara Drohan, podpredsednica in sekretarka (Irska), Salvo Leone, predsednik (Italija), Marko Perović, blagajnik (Srbija), Magda Sajak (Poljska), Natassa Theodosiou (Ciper) in Bastien Corsat (predsednik mladinske sekcije). Kot vsako leto smo si izmenjali številne izkušnje pri delu v nacionalnih združenjih. Sprejeta je bila nova članica in sicer Litva, predstavljeni pa sta bili dve kandidatki za članstvo in sicer Brazilija, Kazakhstan in Črna gora. Zanimanje je tudi pri velikih združenjih kot je Kanada in Avstralija, da postanejo del mreže evropske zveze kot opazovalke ali pridružene članice. Srečanju se je pridružil tudi prvi predsednik organizacije Rod Michell.


Kot sem že omenil je bil tretji dan srečanja posvečen predstavitvi raziskav, ki jih izvajajo nacionalna združenja. Poslušali smo tudi nekaj predavanj najbolj znanih strokovnjakov s področja raziskav o KVČB kot je profesor Claudio Fiocchi s Clevelandske klinike, ki je imel otvoritveni nagovor in dr. Joana Torres. Z obema smo se imeli priložnost pogovarjati tudi ob večerji, kar mi je bilo veliko zadovoljstvo saj že nekaj let z občudovanjem spremljam raziskovalno delo profesorja Fiocchi.  Predstavitev raziskav je bila razdeljena v tri sklope, ki so jih vodili priznani strokovnjaki s področja KVČB in sicer predstavnik ECCO (evropska organizacija za Crohn in kolitis, predstavnik ESPGAN (evropska zveza za otroško gastroenterologijo in nutricionistiko ter predstavnik UEG (evropske zveze gastroenterologov). Mi smo predstavili našo raziskavo o epidemiologiji kar je bilo sprejeto z velikim zanimanjem saj je bilo zelo veliko vprašanj s publike in tudi zanimanja glede načina izvedbe. Nekatera združenja so nas prosila za nasvete in pomoč pri podobnih raziskavah pri njih.  


Za konec smo si seveda na hitro ogledali nekaj značilnosti Bukarešte, predvsem v večernem in nočnem delu dneva, saj je tudi v tem delu mesto zelo živahno in polno evropskih turistov.


Dušan Baraga in Mateja Saje


Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image