Udeležba s stojnico na 30. strokovnem seminarju Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji

Društvo za KVČB, 27.05.2022 - 28.05.2022

27. in 28. maja je v Portorožu v Grand hotelu Bernardin potekal 30. strokovni seminar na temo Sedacija – anestezija med endoskopskimi posegi. Seminar je organizirala zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji.


K sodelovanju sem bila povabljena v dveh vlogah  kot dolgoletna bolnica s Chronovo boleznijo in predsednica Društva za KVČB. V enem od sklopov predavanj sem predstavila svojo izkušnjo s ponavljajočimi kolonoskopijami in drugimi endoskopskimi preiskavami iz pred skoraj 40 let nazaj, ko sem zbolela za Crohnovo boleznijo in do danes. Pri moji predstavitvi je bilo predstavljeno tudi društvo in njegovo delovanje. Ob seminarju je izšel tudi zbornik za katerega sem napisala prispevek z enako temo.


V veliko veselje mi je bilo na seminarju srečati tudi naše članice društva , ki so se seminarja udeležile v svoji poklicni vlogi.


Mateja Saje

Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image
+ 0