Udeležba na kongresu ECO in UEGW

Društvo za KVČB, 31.10.2018

Letos sem se udeležil dveh kongresov, kjer so predstavljene novosti s področja KVČB. Oba kongresa sta bila letos na Dunaju. V februarju je bil 13. kongres evropske organizacije za Crohnovo bolezen in kolitis (13th Congress of ECCO European Crohn's and Colitis Organisation). Kongres ECCO je obiskalo 6.500 udeležencev z vsega sveta.


Naslov kongresa je bil Znanost izboljšuje življenje bolnikov.


Lahko bi navedli nekaj zanimivosti in poudarkov s kongresa. Predvsem gre za predstavitev delovanja obetajočih novih zdravil.


Nekaj raziskav je pokazalo velik pomen interlevkina 23 pri bolnikih, ki ne odreagirajo na zdravljenje z zaviralci TNF. S poznavanjem tega sistema bi lahko določili bolnike, pri katerih je velika verjetnost, da zdravljenje z zaviralci TNF ne bo uspešno.


Razlike v mikrobioti pri bolnikih s KVČB ali z razdražljivim črevesjem bi lahko pripeljale do diagnostičnih testov, a ravno tako tudi do novih zdravil, ki bi s spremembo mikrobiote spremenili potek bolezni.


Predstavili so obetajoče novo zdravilo v fazi 2 študije, apremilast, ki deluje prek inhibicije fosfodiesteraze in prek tega zavira vnetno reakcijo.


Novo testirano zdravilo z dobrimi obeti je tudi upadacitinib, ki deluje prek inhibicije JAK 1. Trenutno je v fazi 2 raziskav.


Cobitolimod je novo rektalno zdravilo za zdravljenje ulceroznega kolitisa, ki deluje z vplivom na porušeno ravnotežje imunskih celic Th 17 in Treg.


Rezultati študije CALM so pokazali, da obstaja dobra korelacija med kalprotektinom v blatu in kolonoskopskim izvidom. Za spremljanje bolnika je pomembno spremljati kalprotektin in CRP.


Predstavljeni so bili rezultati študije VERSIFY, kjer so proučevali učinek vedolizumaba na celjenje sluznice in ugotovili, da je učinek tega zdravila precej boljši pri bolnikih, ki še niso prejemali zaviralcev TNF.


Predstavljeni so bili tudi podatki o spremljanju nosečnosti pri bolnicah, ki so se zdravile z vedolizumabom in zanosile, čeprav so jim to odsvetovali. Podatkov je malo, a večina spremljanih nosečnosti se je končala brez komplikacij, pa kljub temu se je rodilo nekaj otrok s kongenitalnimi napakami. Koliko so te napake v okviru pričakovanih in koliko so lahko posledica prejemanja zdravila, ni mogoče pojasniti.


Opisan je bil tudi poseben receptor, ki je pomemben pri nastanku fibroze črevesja. To je pomembno pri zdravljenju oz. preprečevanju nastanka fibroznih sprememb na črevesju in nastajanja stenoz.


Verjetno laiku ti podatki ne povedo veliko. Lahko pa vidimo, da prihajajo nova zdravila, ki delujejo na druge tarče imunskega odziva pri KVČB. Ravno tako pa vidimo, da veliko študij spremlja dogajanje pri bolnikih tekom zdravljenja in te podatke uporabijo za boljšo varnost pri zdravljenju. Poudarjen je bil tudi pomen multidisciplinarnega pristopa pri zdravljenju, saj kljub vse boljšim zdravilom bolezen ostaja kronična in bolnikom povzroča številne težave v vsakdanjem življenju. Profesor Claudio Fiocchi pa je predstavil model obravnave bolnikov s KVČB po principih »precision medicine«, ki se vse bolj uporablja v različnih vejah medicine in skuša do potankosti razumeti posamezni dejavnik pri nastanku in poteku bolezni in potem s poznavanjem vseh teh dejavnikov celostno zdraviti posameznega in specifičnega bolnika.


V oktobru pa je potekal 26. kongres evropskega združenja gastroenterologov (26 th UEG Week). Udeležilo se ga je prek 16.000 obiskovalcev na dogodku samem in prek spleta iz 111 držav. UEGW je posvečen celotnemu področju gastroenterologije, vendar je skoraj polovica prispevkov o KVČB, saj je to področje zaradi hitrega razvoja zdravil zelo zanimivo. V petih dneh se je zvrstilo skoraj 200 znanstvenih predavanj.


Zelo veliko je bilo poudarka na dobrem »tesnem« vodenju bolnikov, ustreznih kontrolah in sodelovanju z bolnikom, saj le tako vodenje zagotavlja dober uspeh zdravljenja. Značilnost tega ogromnega kongresa je tudi, da je večina predavanj predvajanih v živo in jih lahko spremljajo zainteresirani specialisti po vsem svetu. Ravno tako se posnetke predvajanj lahko pogleda pozneje z geslom, pridobljenim ob plačani kotizaciji.


Tudi tukaj smo lahko spremljali podatke o razvoju še več novih zdravil za KVČB, ki bodo bolj prilagojena posameznim skupinam bolnikov. Predstavljeni so bili podatki o uporabi nove oblike vedolizumaba, ki se aplicira subkutano in ne intravenozno, pa podatki o učinkovitosti ustekinumaba pri bolnikih z ulceroznim kolitisom, pri katerih je bilo zdravljenje z zaviralci TNF neuspešno. Ponovno so se pojavili podatki o učinkovitosti uporabe tritirnega zdravljenja z antibiotiki (clofamizine, claritromicine in rifabutin), ki temelji na predpostavki, da je Crohnova bolezen posledica učinkovanja bakterije MAP, kar proučujejo že več kot 30 let. Potrjena je bila učinkovitost takega zdravljenja, a verjetno bi bilo treba bolj natančno določiti skupine bolnikov, ki bi bili ustrezni za tako vrsto zdravljenja.


Težko je omeniti vse novosti, saj so za večino bolnikov tudi težko razumljive, a v enem stavku lahko povem, da je vedno več in vedno boljših zdravil za zdravljenje naše bolezni. Za učinkovito zdravljenje pa je potrebno, da se to znanje prenese do vsakega specialista, ki zdravi bolezen. Enako pomembno pa je dobro sodelovanje bolnikov pri zdravljenju, kar pa zagotavljajo dobra komunikacija, zaupanje pa tudi poznavanje bolezni s strani bolnikov.


Dušan Baraga


Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image
+ 4