Skupščina 2022

Društvo za KVČB, 04.03.2022

Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen razpisuje


18. redno skupščino Društva za kronično vnetno črevesno bolezen, ki bo potekala 4. marca 2022, ob 17.00 uri, v M hotelu Ljubljana, Derčeva ulica 4, 1000 Ljubljana,


ter vse člane društva vabi, da se je udeležijo.


Pred skupščino bo strokovni del srečanja s temo: »Starostnik in KVČB«. Predaval bo Matic Koželj, dr. med. spec. gastroenterologije.


Dnevni red skupščine: 1. Pozdrav predsednice Društva za KVČB.

 2. Konstituiranje delovnega predsedstva skupščine.

 3. Vsebinsko poročilo o delu Društva za KVČB za leto 2021.

 4. Finančno poročilo – denarni tok Društva za KVČB za leto 2021.

 5. Letno poročilo z bilanco stanja in podatki iz izkaza poslovnega izida na obrazcu AJPES za leto 2021.

 6. Poročilo nadzornega odbora Društva za KVČB za leto 2021.

 7. Razprava o poročilih.

 8. Volitve v organe društva za obdobje 2022 – 2026.

 9. Plan dela Društva za KVČB za leto 2022 in plani dela sekcij.

 10. Finančni plan Društva za KVČB za leto 2022.

 11. Razprava o planih dela in finančnem planu za leto 2022.

 12. Pravilnik o določitvi letnega dopusta za osebe, zaposlene v Društvu za KVČB.

 13. Določitev nove višine članarine.

 14. Razno.


Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo, da do 1. 3. 2022 potrdite svojo prisotnost tako, da izpolnite obrazec, ki se nahaja pod gumbom Prijava na dogodek, kjer navedite tudi v kolikor želite organiziran avtobusni prevoz na relaciji Maribor (avtobusna postaja – Mlinska ulica ob 14.45 uri, Slovenska Bistrica - OMV pri trgovskih centrih ob 15.05 uri, avtobusna postaja Žalec ob 15.30 uri, Trojane ob 16.00 uri, Ljubljana – M hotel ob 16.45 uri). Interes po organiziranem prevozu iz smeri primorske ter dolenjske pa posredujte predsednici Sekcije primorske, goriške oz. dolenjske regije.


Vljudno vabljeni!


Mateja Saje
Predsednica Društva za KVČB


Gradivo za skupščino 2022:


Poročilo

Poročilo še ni bilo naloženo
Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image
+ 15