Sodelovanje z ZIFS - radijska oddaja na Radio Triglav