Udeležba na 3. zasedanju Sveta nacionalnih predstavnikov ECCO