Webinar z naslovom: "Celostna obravnava KVČB - Pot do družine skozi kirurško in ginekološko perspektivo"