Udeležba s stojnico na 30. strokovnem seminarju Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji