Šola za bolnike s KVČB, ki so na biološki terapiji

20.11.2014