Sodelovanje z drugimi društvi

Zaradi skupnih interesov društvo sodeluje z  invalidskimi organizacijami povezanimi v NSIOS, s humanitarnim društvom psoriatikov in Združenjem NVO. Prav tako aktivno sodelujemo z Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, občinami po Sloveniji, bolnišnicami in s farmacevtskimi firmami.

Sodelovanje z ZIFS - PILOTNI PROJEKT ...

Članek »PILOTNI PROJEKT E-KLINIKA ZA OSEBE S KVČB V ČASU COVID IN PO NJEM« objavljen v spletnem časopisu za invalide št. 2-3/2021
Preberi več