Generalna skupščina EFCCA

Društvo za KVČB, 07.06.2024 - 09.06.2024

Kot delegatka slovenskega Društva za KVČB sem se v začetku junija v Bruslju udeležila redne letne skupščine EFCCA. V Bruselj je prišlo okoli 45 delegatov volilno pravico jih je imelo 38. V prvem delu skupščine smo člani potrdili zapisnik lanske skupščine, letno poročilo o dejavnostih in finančno poročilo za leto 2023.


Odvetnik nas je seznanil z novim belgijskem zakonom in posledično spremembami, ki jih je potrebno vnesti v statut EFCCA. Na koncu prvega dela sta bila po dveh letih mandata  razrešena dosedanji predsednik Salvo Leone in član UO Marko Perović.


Po pavzi so bile volitve na katerih sta največ glasov med kandidati, ki so oddali nominacije dobila  novi stari predsednik Salvo Leone in Marko Perović. Lucie Laštíková je iz UO odstopila. V Nadaljevanju so bile predstavljene aktivnosti in projekti EFCCA Academy, DIVA, svetovni dan, oživitev skupine za mlade in drugo...


Mateja Saje

Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image
+ 4