Posebni socialni programi

Društvo izvaja posebne socialne programe za funkcionalno, tudi socialno in predvsem zdravstveno ogrožene posameznike na področju celotne države Republike Slovenije. Svoje poslanstvo društvo uresničuje z izvajanjem sedmih posebnih socialnih programov z vseh področij življenja oseb s KVČB, ki smo jih poimenovali.

1. Socialna varnost
 • Dostopnost informacij članom Društva za KVČB (širitev članstva, pridobivanje aktivnih članov društva – timsko delo, delo komisij)
 • Svetovanje članom (individualna svetovanja pisno, po telefonu ali preko e-pošte)
 • Druge oblike pomoči (pridobivanje statusov – status dolgotrajno bolnega otroka oz. mladostnika, status invalida, olajšave pri dohodnini…)
 • Svetovanje v zvezi s socialno varnostjo članov invalidov, oseb s KVČB (delovnopravna zakonodaja)
 • Svetovanje usposobljenih prostovoljcev – članov društva preko telefona Kronofon
 • Svetovanje skupine za pomoč osebam s KVČB pred kirurškimi posegi
 • Izvedba psiholoških delavnic
2. Ohranjevanje zdravja
 • Rehabilitacija otrok in mladostnikov (počitniški programi na morju, na celini, šola za starše)
 • Rehabilitacija odraslih (Šola za osebe s KVČB)
 • Pridobivanje bonitet s člansko izkaznico društva pri koriščenju uslug v zdraviliščih, športnih inštitucijah, trgovinah z zdravo prehrano...
3. Usposabljanje za aktivno življenje in delo - izobraževanje za specialne potrebe invalidov s KVČB
 • Izobraževalne vsebine (strokovne delavnice - prehrana, zdravljenje, diagnostika…, strokovna srečanja, šole za novo obolele, šole za osebe na bioloških zdravilih, simpoziji)
 • Izobraževanje zdravstvenih delavcev na primarnem zdravstvenem nivoju (strokovna srečanja in simpoziji)
 • Javne tribune in okrogle mize
4. Odpravljanje ovir v bivalnem in delovnem okolju
 • Dostopnost do sanitarnih prostorov v javnosti (akcija Naj javno stranišče)
 • Osveščanje in informiranje o delovnih omejitvah (dvigovanje, posebnosti bolezni…)
5. Informativna in založniška dejavnost
 • Predstavitev bolezni v javnosti preko akcij osveščanja javnosti (težave bolnikov, invalidov in zdravljenje bolezni...)
 • Delovanje preko sredstev javnega obveščanja (osveščanje in informiranje javnosti)
 • Tiskovne konference
 • Izdaja zloženk, biltenov, zbornikov in plakatov
 • Sodelovanje na stojnicah ob različnih prireditvah
 • Izdaja glasila KRONČEK
 • Urejanje spletne strani društva na medmrežju
6. Športne, kulturne in druge interesne dejavnosti
 • Športne dejavnosti (prilagojena telovadba, bowling, joga, nordijska hoja, pohodi...)
 • Kulturne dejavnosti
  • Osveščanje osnovnošolcev preko umetniških dosežkov – javne tribune
  • Kulturno in umetniško ustvarjanje naših članov
  • Prirejanje razstav del naših članov
 • Druge interesne dejavnosti
  • Strokovne ekskurzije in druženja
  • Terapevtski vidik glasbe pri KVČB
  • Likovno ustvarjanje
7. Zagovorništvo / samozagovorništvo
 • Zagovorniške / samozagovorniške skupine (skupine za samopomoč)
 • Asertivnost kot pomoč pri življenju s KVČB