EU kartica ugodnosti za invalide

 

Na Upravnih enotah v Sloveniji je mogoče pridobiti EU kartico ugodnosti za invalide. Društvo za KVČB je že nekaj let član Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS). Pri projektu EU kartica ugodnosti za invalide sodelujeta NSIOS, MDDS, Ministrstvo za javno upravo (MJU) in Upravne enote v Sloveniji (UE).

Cilj projekta je predvsem omogočiti enotnejšo obravnavo in specifične ugodnosti pri potovanju v druge države EU, še posebno ko gre za dostopnost prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa.

Kdo so upravičenci do invalidske kartice ugodnosti za invalide?

Državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali tujci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in sicer:

  • Invalidi I., II. in III. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (vsi delovni invalidi – odločba ZPIZ).
  • Upravičeni do invalidske kartice ugodnosti so tudi tisti katerim je priznana telesna okvara – najmanj 80% telesne okvare, ali če se telesne okvare seštevajo in je najnižji odstotek   za eno telesno okvaro vsaj 70%   (odločba ZPIZ o telesni okvari).
  • Invalidi po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (odločba Zavoda RS za zaposlovanje).
  • Priznan status invalidne osebe po Zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidov (sklep ali odločba Zavoda RS za zaposlovanje).
  • Usmerjeni po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami – enako kot prejšnja alineja (odločba Zavoda RS za šolstvo).
  • Pridobljen status invalida po predpisih drugih držav članic EU.

Kje lahko pridobite invalidsko kartico ugodnosti?

Za kartico lahko zaprosite na vseh 58 upravnih enotah po Sloveniji z odločbo o svojem statusu.

Katere ugodnosti prinaša invalidska kartica ugodnosti?

Z invalidsko kartico ugodnosti boste v državah EU, lahko uveljavljali posebne komercialne popuste, ki so na voljo v posameznih državah.

Aktualne ugodnosti boste upravičenci lahko spremljali na spletni povezavi www.invalidska-kartica.si, kjer je objavljena tudi baza ugodnosti. V njej bo mogoče najti podatke glede na vrsto ugodnosti in kraj. Informacija o ugodnosti bo izpisana z osnovnimi podatki: naslov, spletni naslov, delovni čas, telefonska številka, višina popusta…Uporabniki imate možnost uporabe baze ugodnosti tudi preko mobilne aplikacije na svojem mobilnem telefonu. Mobilno aplikacijo lahko poiščete pod naslovom: “INVALIDSKA KARTICA”.