Organi društva

 

Po statutu Društva za KVČB, sprejetem 3. 3. 2023 ima društvo naslednje organe: sedem članski upravni odbor, tri članski nadzorni odbor in pet člansko disciplinsko komisijo. Mandatna doba  navedenih organov traja štiri leta. Po poteku mandatne dobe so lahko ponovno izvoljeni ali imenovani v organe društva. Upravni odbor za izvajanje nalog na lokalnem nivoju ustanovi sekcije, ki delujejo na določenem teritorialnem področju Slovenije ter določi predsednika sekcije. Sekcije so metode dela društva in niso pravne osebe, morajo pa delati v skladu s statutom društva.

 

Upravni odbor

Mateja Saje

predsednica
031 636 601
mateja.saje@kvcb.si

Dušan Baraga, dr. med.

podpredsednik in strokovni vodja za odrasle osebe s KVČB
dusan.baraga@kvcb.si

dr. Darja Urlep Žužej, dr. med.

strokovna vodja za otroke in mladostnike s KVČB
darja.urlep@kvcb.si

Danica Koren

sekretarka društva
041 665 000
info@kvcb.si

Milena Kukrika

članica upravnega odbora
milena.kukrika@kvcb.si

Olga Bizjak

članica upravnega odbora
olga.bizjak@kvcb.si

Mateja Šventner

članica upravnega odbora
mateja.sventner@kvcb.si

Predsedniki sekcij

Mateja Saje

Sekcija ljubljansko gorenjsko notranjske regije
031 636 601
ljubljanska@kvcb.si

Milena Kukrika

Sekcija primorske regije
051 377 455
primorska@kvcb.si

Zdenka Steblovnik Župan

Sekcija za avtoimuni hepatitis
041 331 251
zdenka.szupan@gmail.com

Jožef Magdič

Sekcija štajerske regije
040 359 297
stajerska@kvcb.si

Jasna Rabzelj

Sekcija dolenjske regije
031 221 110
dolenjska@kvcb.si

Martin Šmerc

Sekcija celjsko koroške regije
031 354 337
celjsko.koroska@kvcb.si

Jožef Magdič

Sekcija pomurske regije
040 359 297
pomurska@kvcb.si

Franc Kmetič

Sekcija zasavske regije
031 507 168
zasavska@kvcb.si

Tjaša Draškovič

Mladinska sekcija
031 825 318
mladinska@kvcb.si

Milena Kukrika

Sekcija goriške regije
051 377 455
goriska@kvcb.si

dr. Darja Urlep Žužej, dr. med.

Otroška sekcija
031 646 347
otroska@kvcb.si

Nadzorni odbor

Saša Vidmar

predsednica nadzornega odbora

sasa.vidmar@kvcb.si

Mateja Potočnik

članica nadzornega odbora

mateja.potocnik@kvcb.si

Bojan Štrukelj

član nadzornega odbora

bojan.strukelj@kvcb.si

Disciplinska komisija

predsednica disciplinske komisije: Barbara Bradač
člana: Dejan Koren in Darja Hojski
dva namestnika članov: Milan Kamenik in Marko Čebulj