Javne tribune “Želim kvalitetno in zdravo živeti – čeprav sem bolan”

Projekt društva »Želim kvalitetno in zdravo živeti, čeprav sem bolan« je namenjen predstavitvi te težke bolezni predstavnikom osnovnih in srednjih šol (ravnateljem, šolskim svetovalnim delavcem, psihologom, pedagogom, socialnim delavcem), da bi na ta način bolje razumeli bolne učence in dijake ter jim pomagali pri uveljavljanju njihovih pravic do šolskih prilagoditev in do dodatne strokovne pomoči, kar je sicer določeno v njihovih pedagoških pogodbah, vendar se prepogosto v praksi le-teh ne izvaja.