Komunikacijska akcija za ozaveščanje javnosti: “Trenutno odsoten – hvala za razumevanje”

V mesecu maju 2012 smo izvajali širšo akcijo ozaveščanja javnosti pod geslom 'Trenutno odsoten – hvala za razumevanje'. Komunikacijska akcija je potekala več tednov v maju z namenom razumevanja in poznavanja simptomov bolezni, saj zgodnje odkrivanje in diagnosticiranje lahko prepreči kasnejše zaplete in razumevanja oseb s KVČB in njihovih specifičnih potreb, saj ta bolezen prizadene kakovost življenja na vseh področjih in zahteva veliko prilagoditev življenjskega sloga.  Laično javnost smo osveščali preko plakatov, zloženk, s postavitvijo silhuet v velikosti človeka, preko spleta in socialnih omrežij  in z izvedbo predstav pouličnega gledališča  v različnih krajih po Sloveniji. Z akcijo smo pristopiti tudi k strokovni javnosti, predvsem splošnim zdravnikom in jih pozvati k hitrejšemu prepoznavanju bolezni, čim prejšnjemu diagnosticiranju in celostni obravnavi oseb s KVČB.

Med bolj vidnimi komunikacijskimi aktivnostmi so bile postavitve silhuet v velikosti človeka. Te silhuete so se nahajale na bolj obiskanih prostorih in prireditvah, predstavljale so različne vloge oz. poklice ljudi (npr. zdravnik, medicinska sestra, glasbenik), ki morajo biti ravno tisti hip nujno odsotni zaradi odhoda na stranišče. To pojasnjuje tudi zapis, nameščen na silhueto.

Na problematiko smo opozarjali še z plakati, nameščenimi v toaletnih prostorih nekaterih lokalov in v čakalnicah zdravstvenih domov v večjih krajih po Sloveniji. Intenzivneje smo sodelovali z mediji.

Povabilo k sodelovanju v akciji

Trenutno odsoten – hvala za razumevanje

Komunikacijska akcija za ozaveščanje javnosti

Ob mednarodnem svetovnem dnevu kronične vnetne črevesne bolezni (KVČB), ki ga obeležujemo 19. maja 2012, bo Društvo za KVČB organiziralo večji sklop komunikacijskih aktivnosti. Komunikacijska akcija poteka pod geslom 'Trenutno odsoten – hvala za razumevanje' in ima namen izboljšati:

  • razumevanje in poznavanje simptomov bolezni, saj zgodnje odkrivanje in diagnosticiranje lahko prepreči kasnejše zaplete in
  • razumevanje oseb s KVČB in njihovih specifičnih potreb, saj ta bolezen prizadene kakovost življenja na vseh področjih in zahteva veliko prilagoditev življenjskega sloga.

Društvo želi z akcijo pristopiti tudi k strokovni javnosti, predvsem splošnim zdravnikom in jih pozvati k hitrejšemu prepoznavanju bolezni, čim prejšnjemu diagnosticiranju in celostni obravnavi oseb s KVČB.

Posebnost komunikacijske akcije društva bodo kratke predstave uličnega gledališča, ki bodo mimoidočim na zanimiv način predstavile problematiko KVČB. Te predstave društvo načrtuje v naslednjih terminih:

  • v soboto, 12. maja ob 10. 30 in ob 12.30 v središču Ljubljane,
  • v torek, 15. maja ob 12.30 v središču Ljubljane,
  • v petek, 18. maja ob 12.30 v središču Maribora,
  • v soboto, 19. maja ob 10. 30 in ob 12.30 v središču Ljubljane.

Med pomembnejšimi komunikacijskimi aktivnostmi društva bodo še postavitve silhuet v velikosti človeka. Te silhuete, ki se bodo nahajale na bolj obiskanih prostorih in prireditvah, predstavljajo različne vloge oz. poklice ljudi (npr. zdravnik), ki morajo biti ravno tisti hip nujno odsotni zaradi odhoda na stranišče. To pojasnjuje tudi zapis, nameščen na silhueto.

 

V sklopu akcije bodo v nekaterih zdravstvenih domovih in različnih lokalih po Sloveniji v maju nameščeni tudi plakati, društvo pa bo ves čas kampanje aktivneje sodelovalo z mediji.

Ohranjevalnik zaslona: "Trenutno odsoten – hvala za razumevanje"

Z namestitvijo ohranjevalnika zaslona, boste tudi vi sodelovali v komunikacijski akciji za ozaveščanje javnosti.

Navodila za namestitev ohranjevalnika zaslona: "Trenutno odsoten – hvala za razumevanje".

  1. Pritisnite na spodnjo povezavo in shranite datoteko na svoj računalnik.
  2. Z dvojnim klikom odpakirajte datoteko KVCB_ohranjevalnik_zaslona.zip.
  3. Z dvojnim klikom zaženete datoteko KVCB_ohranjevalnik_zaslona.exe.
  4. Sledite navodilom ob instalaciji.
Poročilo komunikacijske akcije
Fotografije s komunikacijske akcije za ozaveščanje javnosti: "Trenutno odsoten - hvala za razumevanje"