Osveščanje po zdravstvenih domovih

V letih od 2013 do 2019 smo akcijo usmerili k ozaveščanju v posameznih zdravstvenih domovih. Nagovarjali smo tako laično populacijo s postavitvijo silhuet in dodanih materialov, kot tudi strokovno javnost, predvsem družinske zdravnike.

Z akcijo bomo nadaljevali tudi v letu 2020 in jo izvajali v štirih zdravstvenih domovih po Sloveniji. V vsakem zdravstvenem domu bo akcija trajala približno dva meseca. Namen akcije je še vedno:

  • hitrejše prepoznavanje bolezni,
  • boljše razumevanje obolelih in
  • čim prejšnje diagnosticiranje ter celostna obravnava oseb s KVČB.

V sklopu akcije bomo v vsakem zdravstvenem domu izvedli dve-urno strokovno srečanje na temo Obravnava bolnika s KVČB v ambulanti družinskega zdravnika – pogled iz prakse. Strokovni del vključuje tudi praktične primere obravnave bolnikov s Crohnovo boleznijo in ulceroznim kolitisom in na ta način družinskim zdravnikom še bolj približa sliko bolnika s KVČB za čim prejšnje prepoznavanje in diagnosticiranje KVČB, celostni obravnavo oseb s KVČB vključno z zdravljenjem do cilja.

Na strokovnem srečanju bo predsednica društva za KVČB predstavila društvo in njegove aktivnosti. Dogodku bomo dodali predstavitveno društveno stojnico, na kateri bo društvo zaposlenim in obiskovalcem zdravstvenega doma predstavilo materiale društva. Dogodek bomo zabeležili s poročilom z dogodka in fotografijami – oboje bomo objavili na spletni strani www.kvcb.si in na ta način še dodatno ozaveščali javnost in bolnike s KVČB.

Prav tako bomo po predhodnem dogovoru v izbranem zdravstvenem domu postavili od eno do pet silhuet ter na mizici ob silhueti razstavili promocijski material (zloženke Trenutno odsoten – hvala za razumevanje in predstavitvene zloženke društva). Silhuete se bodo v izbranem zdravstvenem domu nahajale dva meseca nato bodo prestavljene na novo lokacijo.