Vprašanja na temo delo, šolanje, bolniški staleži, zdraviliško zdravljenje ….pri osebah s KVČB

V letošnjem letu smo naše dejavnosti v okviru društva usmerili v težave, ki jih imamo osebe s KVČB na delu, delovnem mestu, v zvezi z delom, pa tudi zavarovanjem, šolanjem, bolniškimi staleži, zdraviliškim zdravljenjem. Tudi ob letošnji obeležitvi svetovnega dneva KVČB v mesecu maju je evropsko združenje obolelih – EFCCA predlagalo, naj bo povezovalna tema med evropskimi društvi »Delo in KVČB«.

Želeli smo pregledati pravilnike in zakone, ki vplivajo na delovno okolje kroničnega bolnika. Nekoliko ali v veliki meri nam je naše načrte preprečil koronavirus a kljub temu se skušamo držati naše preferenčne teme. V zvezi s tem vas želimo spodbuditi, da nam pošljete kakršnokoli vprašanje, ki ste ga imeli ali ga imate v zvezi z vašim delom, bolniškim staležem ali zdraviliškim zdravljenjem. Ravno tako prosimo učence (starše), dijake in študente, da nam pošljejo svoja vprašanja, ki se tičejo šole in študija. Mogoče tudi kako dobro ali slabo izkušnjo pri reševanju svojih težav.

Na vaša vprašanja bomo skušali poiskati odgovore pri ustreznih strokovnjakih in jih nato objavili in izdali v priročni knjižici, ki bo na razpolago vsem članom.

Prosimo vas, da nam do 10. maja 2020 pošljete na e-mail kronofon@kvcb.si svoja vprašanja in izkušnje v zvezi s to tematiko, ki smo jo letos postavili v ospredje skozi celo leto in tudi ob obeležitvi svetovnega dneva KVČB.

Dušan Baraga, dr. med.                                                                                  Mateja Saje
Podpredsednik Društva za KVČB                                                                   Predsednica Društva za KVČB

Povezane vsebine