Drug drugemu v oporo – psihološke delavnice

Eden od glavnih namenov izvedbe športno psiholoških vikendov in delavnic za osebe s KVČB je sprejemanje bolezni, ki ima velik vpliv, saj ob tem odpadejo odpori in usmerjenost proti sebi: uporaba neustreznih obramb, kot sta zanikanje in potlačevanje. Takrat delujemo v smeri razreševanja konfliktov, neprijetnih in ogrožajočih čustev in občutkov (strah, skrb, jeza, krivda …). Ko bolniki sprejmemo svojo bolezen, se na neki ravni srečamo tudi s sprejemanjem svojega občutka nemoči. Včasih smo v življenju nemočni in upiranje tem občutkom nemoči jemlje veliko energije in notranje moči.

Vse delavnice   
Enodnevne delavnice   
Vikend delavnice